Aiki

Ai-Ki-Do er en martial art som baserer seg på teknikker som har mye til felles med Daito-ryu- jujitsu og andre former for ju-jitsu. Helt sentralt i Aikido er Aiki og i Aikido fokuserer man på spesifikke aspekter ved dette begrepet. Noen sier Aiki er et prinsipp, andre at det er en teknikk og ulike kampkunster bruker ulike aspekter ved Aiki for å oppnå kontroll over kraften til et angrep. Noen ganger ser man at tore nærmest kaster uke uten å røre angriperen, i Daito-ryu ser man at kroppen til uke får “støt”, mens i Aikido ser man det oftere gjennom subtil kroppsbeherskelse som har stor innflytelse på uke. Alle er eksempler på ulik bruk av Aiki, og vi studerer innholdet i alt dette for å forsøke oppnå en større forståelse for denne kraften.