Martial art

Aikido er en martial art. Man tilegner seg ferdigheter for å nøytralisere et angrep og avverge videre kamp. Aikido er derfor harmoniseringens vei, og gjennom treningen opparbeider vi oss kunnskaper for avvepning gjennom ulike teknikker mens vi bygger styrke, senter og integritet gjennom den daglige treningen. Vi møter motstand rundt oss hele tiden, og gjennom arbeidet vi gjør på trening øver vi oss på å tåle og stå i ubehagelige situasjoner som oppstår. Det krever god spirit og målrettet jobbing dersom man skal kunne tåle og håndtere et hvert angrep. Martial art peker derfor på disiplinen man viser til trening og utvikling, og gjennom å vise lidenskap for trening er martial art studentens personlige reise for å bli den beste utøveren man kan være.