Budo

Budo oversettes ofte som krigenes vei, men dette innebærer ikke nødvendigvis at kamp er målet. Budo er en vei for personlig utvikling gjennom studiet av tradisjoner og teknikker med opprinnelse i samuraienes krigskunst (侍). En annen måte å forstå det på er å se på Budo som en etisk og moralsk forpliktelse til å kjempe for integritet og fredelig sameksistens. Bu peker inn mot en tilstand hvor man lever i fred men har evner til kamp, om det blir nødvendig – man kan drepe, men velger å la være. For å nå denne tilstanden må man ha ferdigheter i martial art og inneha en etisk holdning som innebærer at man har integritet og evner til å stå opp for og forsvare det som er viktig i livet.