O sensei Morihei Ueshiba

Shinrin Dojo er stiftet av Lars Lomell og Elisabeth Kallinen og er en non-profit forening som har som formål å legge til rette for studier av aiki og essensen av aikido. Vi planlegger å avholde seminarer, retreats, kurs eller online-samlinger i tråd med formålet for Shinrin Dojo. Foreningens drift baserer seg på frivillig innsats og øvrige aktiviteter forutsettes å være selvfinansierende, eksempelvis ved kursavgift. Dojoen baserer seg i hovedsak på medlemmer som har sitt hovedmedlemsskap i andre klubber.

Medlemskap

Opptak av nye medlemmer skjer etter invitasjon fra styret eller ved skriftlig søknad. Det vil bli avholdt seminarer og aktiviteter som er åpne for interessere etter visse kriterier alt etter tema og nivå på det enkelte seminar. Dette konseptet har sprunget ut fra positive erfaringer fra en study group på Tenshinkan, og vi har erfart at for å ha godt utbytte av slik trening bør man ha trent noen år og være dedikert til treningen. Vi forutsetter derfor at medlemmene må forplikte seg til å trene aktivt aikido og inneha 1.dan for å kunne delta på våre seminarer. Dersom du har en brennende interesse for dette men ikke har oppnådd 1.dan er det mulig å likevel sende en søknad, så vil styret vurdere søknaden.

Pris

Det koster Kr. 75,- pr. semester å være medlem. Kostnadene vil gå til å dekke kontingent for Norges Aikidoforbund. Det vil komme kursavgift ved oppsatte kurs, og prisene vil variere etter hvilke kostnader som påløper kurset.